top of page
C_evtol_header.jpg
New Logo1.png

eVTOL

Belgelendirilebilir bir uçak oluştururarak ve pazara hızlı bir giriş yapın.

Hizmetlerimiz

Sertifikasyonda tasarım değişiklikleri ve uçuş testi aşamaları son derece pahalıdır. Bu durumdan kaçınmak için uzmanlığımızdan yararlanın.

Sistem mühendisliği uzmanlarımız, eVTOL sertifikasyon ihtiyaçları hakkında derin bir bilgiye, ürünün pazara girişini hızlandırma konusunda kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir ve mevcut iş gücünüzle bütünleşerek iş gücü becerilerinizi ileriye taşımaktan mutluluk duymaktadır.  

 

Zamanınızı kalifiye eleman aramaya harcamak yerine uçağınızı ve sistemlerinizi sertifikalandırmaya odaklanın.

Güvenlik & Belgelendirme ile yön verilen Sistem Mimarisi Tasarımı

Deneyimli sistem ve güvenlik mühendislerimiz ekibinizle işbirliği içinde çalışarak, eVTOL uçağınızın karmaşıklığını ortadan kaldırarak, çözümler önererek ve tasarımların onaylanabilir olmasını sağlayarak rehberlik sağlarlar.

C_system_evtol.jpg
 
Sertifikasyon Fark Analizi

Size sertifikasyon standartları karşısındaki farkları ve iyileştirme önerilerini içeren bir rapor sunarak EVTOL uçağı ve sisteminizin tasarım denetimini sağlarız.

C_cert_evtol.jpg
 
Rehberlik ve Eğitim

Mühendislerinizle birlikte çalışırken, verdiğimiz mühendislik hizmetlerimizin tamamında resmi olmayan eğitimler de yer alır, ancak teknik uzmanlıklarınızda daha resmi eğitimler de sunarız.

C_training_evtol.jpg

Novel Farkı

Bizi ayıran anahtar farkımız, mühendislerimizin tecrübesi ve dünya görüşümüzdür.

Mühendislerimiz, çeşitli Uçak Gövde Tasarımı ve 1. Basamak Şirketlerde gerek uzman gerekse Baş Mühendis olarak Havacılık ve Uzay tasarım ve sertifikasyonuna yönelik yüzyıllara yayılmış deneyimi biriktirmişlerdir.

Dünya görüşümüz daima açık fikirli olmak, inovasyona olumlu bir yaklaşım sergilemek, aynı zamanda güvenlik ve belgelendirme üzerine odaklı kalmaktır.

C_noveldiff_evtol.jpg

Uzmanlığımız

“Sizi diğerlerinden ayıran şey mühendislerinizin sunduğu hizmetin kalitesi, bununla gurur duymalısınız.”

MITAC-Logo.jpg

Hakkımızda Söylenenler

Simon Brault, Mitsubishi Aerospace Safety Lead

Öne çıkanlar

C_skydrive_evtol.jpg

Haberler

SKYDRIVE

Operasyon konsepti ve Novel’in sunduğu belgelendirme stratejisi desteği.

C_challenges_evtol.jpg

K&K

eVTOL pazarında şu anda ne gibi zorluklar yaşanıyor?

“Çok sayıda zorluk var, ancak uçağın kendisine odaklandığımızda, en büyük zorluk tasarım standartları veya referans tasarımlardaki eksiklik.

Erken dönem mühendislik ekibinin belgelendirme deneyiminde bir eksiklik söz konusuysa, bu durum geç dönemde oldukça pahalıya mal olan mimari değişikliklere sebep olabiliyor”- John Rees, Yeni Teknolojiler Birimi Yöneticisi

faraday challenge image.jpg

Haberler

Gelecekte Uçuş Faz 2 Şimdi Sizlerle

Innovate UK'nin gelecekte uçuş yarışması başladı, ve işbirliği için hava sahası yönetimi (trafik kontrolü) ve iniş/kalkış & fiziksel altyapıdan sorumlu, konusunda uzman konsorsiyum üyeleri arıyoruz.

MÜŞTERİLERİMİZ

bottom of page